ด่านศุลกากรระนองยินดีต้อนรับ

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คู่มือประชาชน

นายด่านศุลกากรระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559  นายกฤษฎา  ทองธรรมชาติ นายด่านศุลกากรระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสมศักดิ์ เวชพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.ระนอง              

ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมสมภพปีที่

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559   นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ นายด่านศุลกากรระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมสมภพปีที่ 89  ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี   พร้อมนี้ได้ร่วมใจกันปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ภายในศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

ด่านศุลกากรระนองให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายร้อย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2559 นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ นายด่านศุลกากรระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายร้อย ซึ่งเดินทางมาศึกษาและฝึกปฏิบ้ติงานในพื้นที่จังหวัดระนอง  โดยได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการตรวจสินค้านำเข้า-ส่งออก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป                            

นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ นายด่านศุลกากรระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560  นายกฤษฎา  ทองธรรมชาติ นายด่านศุลกากรระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้ประกอบการและตัวแทนออกของ มอบอุปกรณ์การศึกษาและสิ่งของให้แก่โรงเรียนบ้านปากน้ำ   และโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง  เพื่อเป็นการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เนื่องจากเด็กเป็นกำลังที่มีความสำคัญต่อประเทศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ จ.ระนอง โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ จังหวัดระนอง

ด่านศุลกากรระนองร่วมบริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัยภาคใต้

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 เวลาประมาณ 13.30 น.  นายกฤษฎา   ทองธรรมชาติ  นายด่านศุลกากรระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัยภาคใต้  ณ โรงยิมเนเซี่ยม องค์การบริหา  รส่วนจังหวัดระนอง

ปลัดอำเภอละอุ่นได้ยื่นหนังสือชื่นชมการปฏิบัติงานของกรมศุลกากร ถึงอธิบดีกรมศุลกากร

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559  นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ นายด่านศุลกากรระนอง ให้การต้อนรับนายคณนาถ คะชะนา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ในฐานะรองประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย ซึ่งเดินทางมายื่นหนังสือชื่นชมการปฏิบัติงานของกรมศุลกากร ในการเรียกเก็บภาษีกรณีการนำเข้ารถยนต์โดยสาร NGV ถึงอธิบดีกรมศุลกากร ผ่านนายด่านศุลกากรระนอง

นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ นายด่านศุลกากรระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560  นายกฤษฎา  ทองธรรมชาติ นายด่านศุลกากรระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้ประกอบการและตัวแทนออกของ มอบอุปกรณ์การศึกษาและสิ่งของให้แก่โรงเรียนบ้านปากน้ำ   และโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง  เพื่อเป็นการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เนื่องจากเด็กเป็นกำลังที่มีความสำคัญต่อประเทศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ จ.ระนอง โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ จังหวัดระนอง

ด่านศุลกากรระนองร่วมบริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัยภาคใต้

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 เวลาประมาณ 13.30 น.  นายกฤษฎา   ทองธรรมชาติ  นายด่านศุลกากรระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัยภาคใต้  ณ โรงยิมเนเซี่ยม องค์การบริหา  รส่วนจังหวัดระนอง

ปลัดอำเภอละอุ่นได้ยื่นหนังสือชื่นชมการปฏิบัติงานของกรมศุลกากร ถึงอธิบดีกรมศุลกากร

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559  นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ นายด่านศุลกากรระนอง ให้การต้อนรับนายคณนาถ คะชะนา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ในฐานะรองประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย ซึ่งเดินทางมายื่นหนังสือชื่นชมการปฏิบัติงานของกรมศุลกากร ในการเรียกเก็บภาษีกรณีการนำเข้ารถยนต์โดยสาร NGV ถึงอธิบดีกรมศุลกากร ผ่านนายด่านศุลกากรระนอง

นายด่านศุลกากรระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559  นายกฤษฎา  ทองธรรมชาติ นายด่านศุลกากรระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสมศักดิ์ เวชพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.ระนอง