ด่านศุลกากรระนองยินดีต้อนรับ

ข้อมูลสถิติต่างๆ

สถิติผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนอง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ตุลาคม 2559 เมษายน 2560
พฤศจิกายน 2559 พฤษภาคม 2560
ธันวาคม 2559 มิถุนายน 2560
มกราคม 2560 กรกฎาคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560 สิงหาคม 2560
มีนาคม 2560 กันยายน 2560

 

สถิติผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนอง  ประจำปีงบประมาณ  2561

ตุลาคม 2560 เมษายน 2561
พฤศจิกายน 2560 พฤษภาคม 2561
ธันวาคม 2560 มิถุนายน 2561
มกราคม 2561 กรกฎาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561 สิงหาคม 2561
มีนาคม 2561 กันยายน 2561

 

สถิติผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรระนอง  ประจำปีงบประมาณ  2562

ตุลาคม 2561 เมษายน 2562
พฤศจิกายน 2561 พฤษภาคม 2562
ธันวาคม 2561 มิถุนายน 2562
มกราคม 2562 กรกฎาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562 สิงหาคม 2562
มีนาคม 2562 กันยายน 2562