ด่านศุลกากรระนองยินดีต้อนรับ

กิจกรรมจิตอาสา ทาสีบ้านและปรับภูมิทัศน์รอบๆบ้านผู้ยากไร้ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลัง ตามโครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เปิดอ่าน 18 views