ด่านศุลกากรระนองยินดีต้อนรับ

ด่านศุลกากรระนองเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

เปิดอ่าน 7 views