ด่านศุลกากรระนองยินดีต้อนรับ

ด่านศุลกากรระนองเข้าร่วมพิธีสวดถวายพระพรของผู้นำศาสนา พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงนามถวายพระพรและ และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

เปิดอ่าน 6 views