ด่านศุลกากรระนองยินดีต้อนรับ

นายพิชัย ด้วงแดงโชติ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร เดินทางไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “การลักลอบขนสินค้าที่ผิดกฏหมาย”

เปิดอ่าน 10 views