ด่านศุลกากรระนองยินดีต้อนรับ

นายบุญเทียม โชควิวัฒน รองอธิบดีกรมศุลกากร และผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (5ส) ลงพื้นที่เพื่อตรวจสถานที่หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ณ ด่านศุลกากรระนอง

เปิดอ่าน 19 views