ด่านศุลกากรระนองยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤษภาคม

7

2019

ด่านศุลกากรระนองเข้าร่วมพิธีสวดถวายพระพรของผู้นำศาสนา พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงนามถวายพระพรและ และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

พฤษภาคม

7

2019

ด่านศุลกากรระนองเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

เมษายน

29

2019

กิจกรรมจิตอาสา ทาสีบ้านและปรับภูมิทัศน์รอบๆบ้านผู้ยากไร้ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลัง ตามโครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว